Zmarł Marian Fiklewicz, członek TPZW, 4.03.2016

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2016 » Zmarł Marian Fiklewicz, członek TPZW, 4.03.2016

4 marca zmarł Marian Fiklewicz, harcerz, inżynier mechanik, członek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli.

Marian Fiklewicz urodził się 7 sierpnia 1929 r. w Piotrowicach (obecnie dzielnica Katowic) jako syn Kazimierza i Heleny z Szwaków. W czasie gdy powstawał węzeł kolejowy i osiedle w Karsznicach k/ Zduńskiej Woli, rodzina postanowiła się tam przeprowadzić, gdyż ojciec Mariana, Kazimierz był maszynistą kolejowym. Do roku 1939 Marian Fiklewicz ukończył trzy klasy szkoły powszechnej. Dalszą naukę przerwał okres okupacji niemieckiej, w czasie której musiał pracować jako pomoc w niemieckim zakładzie fryzjerskim w Karsznicach. W lutym 1944 r. był świadkiem publicznego powieszenia bohaterskich kolejarzy K. Kałużewskiego ps. „Chińczyk” i J. Sylli ps. „Nit” na terenie karsznickiej parowozowni. Od 1946 r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. K. Wielkiego w Zduńskiej Woli, gdzie w roku 1948 uzyskał tzw. „małą maturę”. Aktywny członek miejscowego ZHP. W roku 1947 był współzałożycielem harcerskiego Chóru Rewelersów w Zduńskiej Woli. W 1951 r. ukończył zduńskowolską Państwową Szkołę Techniczno-Przemysłową (obecnie mechanik) otrzymując świadectwo dojrzałości i tytuł technika mechanika. 1 sierpnia 1951 r. został zatrudniony w Zakładach Przemysłu Wełnianego im. Kasprzaka w Łodzi, jako kierownik warsztatu mechanicznego. Od roku 1952 pracował w Łódzkich Zakładach Remontowo-Montażowych Przemysłu Lekkiego, początkowo na stanowisku kierownika działu przygotowywania i organizacji robót, następnie zastępcy dyrektora ds. technicznych, a z dniem 1 kwietnia 1983 r. został powołany przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego na stanowisko dyrektora. Następnie przeszedł na emeryturę. Mieszkał w Łodzi. 

Został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim na Dołach przy ul. Smutnej w Łodzi.  

 

tekst: J. Stulczewski (na podstwie informacji przekazanych przez córkę Sylwię Fiklewicz-Pajewską)

fot.: S. Cybulski (Telewizja Centrum)