Zmarł Roman Tomaszewski - członek TPZW, 9.11.2013

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2013 » Zmarł Roman Tomaszewski - członek TPZW, 9.11.2013

Po ciężkiej chorobie 9 listopada 2013 r. zmarł Roman Tomaszewski, zduńskowolski poeta i animator kultury, członek Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli. Miał 50 lat. Roman Tomaszewski urodził się w Zduńskiej Woli 7 sierpnia 1963. Ukończył studia socjologiczne I stopnia na Wydziale Ekonomiczo–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Był wieloletnim organizatorem wystaw, plenerów, spotkań z twórcami, wieczorów promujących książki poetyckie. Prawie przez 30 lat pracował jako instruktor w Domu Kultury „Lokator”.

Był współzałożycielem Klubu Literackiego „Topola” w 1987r. Wiceprezesem Stowarzyszenia Promocji Sztuki „Mrowisko” (1993-1994r). Pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Twórczej w Plenerze – „Felix”. (1995-1999r) Organizacja współpracowała ze Stowarzyszeniem Na rzecz Osób Niepełnosprawnych organizując konkursy plastyczne w plenerze. W roku 1998 założył i prowadził do 2008r. interdyscyplinarny Klub Twórczej Pracy „Bez Aureoli” w Domu Kultury „Lokator”, organi -zował i jurorował w konkursach „Jestem, czuję, myślę”, „ O laur Topoli”, Przewodniczący Jury w konkursie poezji im. Jana Zdziewojskiego w Łasku. Pomysłodawca i prowadzący Zduńskowolski Parnas Literacki w ramach Klubu Literackiego Topola przy MDK w Zduńskiej Woli. Był autorem opracowań graficznych i ilustracji książek poetyckich, plakacistą, fotografikiem, rzeźbiarzem, metaloplastykiem, szlifierzem kamieni szlachetnych. Jego obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą ( USA, Chiny, Francja, Anglia).

Roman Tomaszewski był członkiem Związku Literatów Polskich oddział Warszawski. Odznaczony przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony działacz Kultury” (1997r). Współpracował jako dziennikarz z redakcjami prasy lokalnej i regionalnej (Życie Zduńskiej Woli, Goniec, Nad Wartą, Raport, Echo, Siódma Prowincja, Informator Lokator). Drukował wiersze w w/w prasie oraz w - Tyglu kultury, Krzywym Kole Literatury, Gazecie Wyborczej, Gazecie Kulturalnej, Siódmej Prowincji. Redaktor tomów poetyckich wydawanych przez Klub Twórczej Pracy „Bez Aureoli”. Klub Literacki „Topola”

W roku 2008 za działalność kulturotwórczą i promocję powiatu otrzymał medal „Zasłużony dla Powiatu Zduńskowolskiego”. W październiku tego roku otrzymał Medal „Zasłużony dla Miasta Zduńska Wola”.

Roman Tomaszewski kilkukrotnie nagradzany nagrodą Prezydenta Miasta Zduńska Wola za osiągnięcia twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Ostatnio w lutym 2013 za przygotowanie i wdrożenie do druku książkowej serii wydawniczej pn: ZDUŃSKOWOLANA”. Wnioskodawca nadania imienia najznamienitszego zduńskowolskiego dziejopisarza i animatora kultury na wielu płaszczyznach - Jerzego Kozłowskiego dla Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.


Autor siedmiu książek poetyckich:


- Szukam Inez, Sieradz 1993,

- Bębenek, Stowarzyszenie Promocji Sztuki Mrowisko 1994,

- I Pan Bóg zamyka oczy, Sieradz 1997,

- Szukam Inez – ciąg dalszy, Zduńska Wola 1999,

- Sonety o miłości niezupełnie współczesne - czyli Inez odnaleziona, Kraków 2001,

- Inez impressionata, Zduńska Wola 2005,

- Afekty z krainy wydziedziczenia, Toruń 2008.

 
Jego wiersze drukowano w antologiach: Polska poetów 1993, Topolowe strofy 1987, Archipelag 1990, Wyjście awaryjne – 1991, V fala 1992, Odpływam do wszystkich brzegów 1996, Poeci Siódmej Prowincji 1996, Przygodni Orfeusze 2002, Drzewo 2006, Antologia poezji słowiańskiej - Między Ochrydą a Bugiem 2010, Międzynarodowa antologia: Miłość Według Twórców Słowiańskich 2012. Jego wiersze prezentowano na antenie Polskiego Radia PR I, Radia Łódź, Naszego Radia.

Jego najnowsza książka "Baraka, czyli Matko myślę o twojej śmierci" niedawno została zaliczona do pięciu najlepszych książek poetyckich roku 2013 na festiwalu Międzynarodowy Listopad Poetycki w Poznaniu.

Pochowany został 13 listopada 2013 r. na starym cmentarzu przy ul. Łaskiej w Zduńskiej Woli. Ostatniemu pożegniani towarzyszyli członkowie TPZW.

Tekst: ezdunska.pl

Fot. nasze.fm