Zmiana członka Zarządu TPZW, 3.07.2020

DZIAŁALNOŚĆ TPZW » Rok 2020 » Zmiana członka Zarządu TPZW, 3.07.2020

     W związku z złożoną 26 czerwca 2020 r. rezygnacją Joanny Pawłowskiej z pracy w Zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli, w wyniku wyborów uzupełniających podczas Walnego Zabrania Członków, 3 lipca nowym członkiem Zarządu został wybrany Tomasz Kotala.

     Koleżance Joannie serdecznie dziękujemy za 7 owocnych lat pracy w Zarządzie (2013-2020), a wybranemu koledze Tomaszowi gratulujemy i liczymy na wydatną pracę na rzecz naszego miasta i wszystkich mieszkańców Zduńskiej Woli.